IVANIC PLAST

IVANIC PLAST

select glavna, novi_id from podaci where proi='IVANIC PLAST' group by glavna, novi_id asc