NESA KOMERC

NESA KOMERC

select glavna, novi_id from podaci where proi='NESA KOMERC' group by glavna, novi_id asc