PETROHEMIJA PANCEVO

PETROHEMIJA PANCEVO

select glavna, novi_id from podaci where proi='PETROHEMIJA PANCEVO' group by glavna, novi_id asc